Zadám ve spolupráci s dalšími senátory audit stávajícího systému státní sociální podpory

Chci, aby byl stát lépe schopen reagovat na negativní dopady inflace a ekonomické krize, kterou nám přineslo nezodpovědné hospodaření předchozích populistických vlád. Rodiny, které mají díky aktuální situaci ekonomické potíže je potřeba podpořit a podpora musí být selektivní a zacílená.