Podpořím ochranu kulturního dědictví Čech a Moravy

V naši krásné zemi je spousta památek, tradic a kulturně historického dědictví, které vyžadují ochranu, abychom si zachovali svou kulturní a národní identitu. Jelikož mám jako ředitel divadla a herec k těmto otázkám blízko, budu podporovat zlepšení financování ochrany kulturního dědictví, stejně jako jsem se tomuto tématu věnoval ve svém předchozím funkčním období 2006-2012.