Návrhy v oblasti školství budu posuzovat pohledem konzervativce

České školství potřebuje modernizaci, aby naše děti čekala konkurenceschopná budoucnost. Navýšení financí do školství musí ale jít ruku v ruce se zvýšením flexibility například ve vzdělávacích plánech (aby regiony mohly více reagovat na místní poptávku), ale také s auditem výdajů, abychom s prostředky nakládali efektivně. Postavím se také snahám o politizaci obsahu školství.