Senát jako pojistka demokracie

O Senátu se často hovoří jako o komoře Parlamentu, která je zbytečná a mnoho politiků by bylo pro její zrušení. Avšak opak je pravdou, Senát je důležitou komorou Parlamentu. Dá se říci, že dohlíží na demokracii a je takzvaný strážce Ústavy. Bez souhlasu Senátu nelze změnit naši Ústavu. Pro populistické politiky, které mají v dolní komoře pohodlnou většinu je proto Senát nepřítelem, a to i kvůli tomu, že v Senátu je jiná politická reprezentace než Poslanecké sněmovně. Nemohou tedy tyto strany schválit zákony, které jsou kontroverzní či ne zcela pro-demokratické.  Obecně díky jinému volebnímu systému je v Senátu méně radikálních politických stran. Lze tedy opravdu hovořit o tom, že naše horní komora Parlamentu, je pojistkou demokracie.

Mezi nejdůležitější zákony, které spadají pod souhlas jak Poslanecké sněmovny, tak Senátu jsou volební zákony, zákon o vztahu mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem a především schvalování ústavních zákonů.