Základní informace o Senátu

Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Do Senátu může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. Každé dva roky se volby konají ve třetině obvodů. Probíhají podle zásad většinového systému v jednomandátových obvodech a jsou dvoukolové. Senátor může být zvolen již v… Pokračovat ve čtení Základní informace o Senátu

Klíčové kompetence Senátu

Hlavním posláním Senátu je činnost zákonodárná. Senát projednává návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou, které může schválit, zamítnout či vrátit dolní parlamentní komoře s pozměňovacími návrhy. Ústavní a volební zákony nelze přijmout bez výslovného souhlasu Senátu. To znamená, že změny Ústavy, na které se mohou shodnout poslanci v Poslanecké Sněmovně mají kontrolu v Senátu a nemůže… Pokračovat ve čtení Klíčové kompetence Senátu

Senát jako pojistka demokracie

O Senátu se často hovoří jako o komoře Parlamentu, která je zbytečná a mnoho politiků by bylo pro její zrušení. Avšak opak je pravdou, Senát je důležitou komorou Parlamentu. Dá se říci, že dohlíží na demokracii a je takzvaný strážce Ústavy. Bez souhlasu Senátu nelze změnit naši Ústavu. Pro populistické politiky, které mají v dolní… Pokračovat ve čtení Senát jako pojistka demokracie

Výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy

Dnes 21.srpna si připomínáme 54. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy na Československa. Okupace ukončila pražské jaro a naději. Zanechala v nás zradu, ponížení a bezpráví. Je proto důležité si nyní připomínat, jak je pro nás Čechy a Slováky svoboda důležitá a pamatovat si, že bezpráví ať se děje v jakékoliv zemi se dotýká i nás.… Pokračovat ve čtení Výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy