Klíčové kompetence Senátu

Hlavním posláním Senátu je činnost zákonodárná. Senát projednává návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou, které může schválit, zamítnout či vrátit dolní parlamentní komoře s pozměňovacími návrhy.

Ústavní a volební zákony nelze přijmout bez výslovného souhlasu Senátu. To znamená, že změny Ústavy, na které se mohou shodnout poslanci v Poslanecké Sněmovně mají kontrolu v Senátu a nemůže tedy dojít k pokřivení demokratických principů.

Senát jako celek má zákonodárnou iniciativu, a může tedy navrhovat zákony.

Senát dává souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv a spolu s Poslaneckou sněmovnou vyhlašuje válečný stav, vyslovuje souhlas s pobytem cizích vojsk na území ČR či s vysláním ozbrojených sil mimo české území.

Předseda Senátu vyhlašuje volbu prezidenta republiky. Nově zvolený prezident skládá slib do rukou předsedy Senátu.