Základní informace o Senátu

Senát ČR

Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let.

Do Senátu může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40 let.

Každé dva roky se volby konají ve třetině obvodů. Probíhají podle zásad většinového systému v jednomandátových obvodech a jsou dvoukolové. Senátor může být zvolen již v prvním kole, získá-li nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Do druhého kola postupují dva nejúspěšnější kandidáti.

Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením.

S funkcí poslance nebo senátora je neslučitelný výkon úřadu prezidenta republiky, funkce soudce a další funkce, které stanoví zákon.

Nikdo nemůže být současně členem obou komor Parlamentu.